Οθωμανικό φυλάκιο στα Ψηλά Αλώνια, κοντά στη Βερδικούσσα

Στο μικρό χωριό Αγρελιά κοντά στη Βερδικούσσα, τα πράγματα περιπλέκονται λίγο. Οι γραμμές του ΄81 και του ΄97 διακλαδίζονται συνεχώς και το ποιό φυλάκιο είναι ποιό αποτελεί πονοκέφαλο. Τελικά καταλήξαμε πως τα Ψηλά Αλώνια ανήκουν στη δεύτερη γραμμή του 1897 και είναι οθωμανικός σταθμός, συμπέρασμα που διεξάγεται και από την αρχιτεκτονική του.