Το γεφύρι της Άρτας

Το γεφύρι της Αρτας αποτελούσε την πύλη Ελλάδας-Τουρκίας από το 1881 έως το 1912. Στη δυτική όχθη του Αραχθου, το δίπατο κόκκινο κτίριο που δεσπόζει είναι το οθωμανικό τελωνείο. Σήμερα λειτουργεί ως Λαογραφικό Μουσείο.