Το ελληνικό φυλάκιο του Προφήτη Ηλία Τυρνάβου

Η κορυφογραμμή πάνω από τον Τύρναβο ήταν και η μεθόριος που παρέμεινε σταθερή από το 1881 μέχρι και το 1912. Μιάς και πρόκειται για μια κοφτερή λεπίδα από βράχους ελάχιστου φάρδους, τα φυλάκια των δύο χωρών βρίσκονταν εν σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτός είναι ο ελληνικός σταθμός του Προφήτη Ηλία Τυρνάβου και κάτω του φαίνεται η πόλη.