Οθωμανικό φυλάκιο στους Γόννους Θεσσαλίας

Το μεγάλο οθωμανικό κάστρο και μεθοριακός σταθμός Δερελή του 1897 στους σημερινούς Γόννους επάνω από τη Λάρισσα. Να μην ξεχνάμε πως έστω και εν αποσαρθρώσει, η Τουρκία ήταν ακόμη αυτοκρατορία και μπορούσε να διαθέτει περισσότερα χρήματα για την κατασκευή στιβαρών στρατιωτικών έργων. Γι αυτό και τα περισσότερα κτίρια που απομένουν σήμερα είναι οθωμανικά.