Η πολεμίστρα του οθωμανικού σταθμού Σιδεροπάλουκο πάνω από τον Τύρναβο

Η πολεμίστρα του οθωμανικού σταθμού Σιδεροπάλουκο ατενίζει τον κάμπο του Τυρνάβου. Το φυλάκιο χρησιμοποιήθηκε το 1881 και διατήρησε τη χρήση του από τους ίδιους ιδιοκτήτες καθώς τα σύνορα δεν μετατοπίστηκαν κατά το 1897. Σήμερα αποτελεί δυστυχώς ιδιωτικοποιηθέν μαντρί για αγελάδες.