Λίμνη Κάρλα στα όρια των Νομών Λαρίσης και Μαγνησίας

Μία από τις αρχαιότερες λίμνες του ελλαδικού χώρου. Γνωστή στους αρχαίους ως Βοιβηίς, έφτασε μέχρι τις μέρες μας με χαρακτηριστικό τις συνεχείς διακυμάνσεις της στάθμης της, πράγμα που, μαζί με την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και την ελονοσία που θέριζε τους παραπλήσιους οικισμούς, οδήγησε στην αποξήρανσή της το 1962. Οι πλημμύρες στην πρώτη νεροπομπή, το αλατούχο νερό και η γενική αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, οδήγησαν σε αναθεώρηση των προ πενήντα ετών σχεδίων και στη δημιουργία ενός ταμιευτήρα και των καναλιών που φαίνονται στη φωτογραφία.