Συνωμοσίες στο Ηρώδειο με υπόκρουση Προκόφιεφ και τους Ρωμαίο και Ιουλιέττα απόντες, να διεξάγονται τα πάντα ερήμην τους. 1999.