Η αρχαία Λιλαία στη Φωκίδα

Πόλη της Φωκίδας, η αρχαία Λιλαία αναφέρεται από τον Ομηρο και ήταν μία από τις εννέα φωκικές πόλεις που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας μα ξαναχτίστηκε τα επόμενα χρόνια. Σώζεται σχεδόν ανέπαφος ο πύργος στο υψηλότερο σημείο των τειχών με την εντυπωσιακή τοιχοδομία του και την πόρτα που οδηγούσε στα εσωτερικά του τείχους. Οφείλει το όνομά της στη νύμφη Λιλαία, κόρη του θεοποιημένου θεού Κηφισού, ο οποίος πηγάζει από τις παρυφές της πόλης.