Φρούριο Καλύβας στη Μακεδονία

Κοντά στο εγκαταλελειμμένο χωριό Καλύβα, βόρεια της Σταυρούπολης στο νομό Ξάνθης, υπάρχει ακόμη το Φρούριο Καλύβα, που χτίστηκε από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου γύρω στο 340 π.Χ. Σε στρατηγική θέση στο ύψωμα Καλές στα 627 μ., έχει οπτική επαφή τόσο με τα υπόλοιπα φρούρια της περιοχής όσο και με τα στενά του Νέστου και χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους μέχρι και τον Ιουστινιανό.