Σταθμοί, Τραίνα και Ορίζοντες

Περιοδικό Σπίτι, Σεπτέμβριος 2005, τεύχος 21

Παρουσίαση του λευκώματος: Σταθμοί, Τραίνα και Ορίζοντες