Πέτρινοι φάροι

Εκδοση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Δομικών Υλικών /42α Δημήτρια

Κείμενα: Ιωάννα Παπαγιάννη, διάφοροι συνεργάτες

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Akron aoton

Εκδοση: 2007

ISBN: 978-960-88503-4-7