Κυκλάδες & Δωδεκάνησα

Οι μικροί παράδεισοι του Αιγαίου Πελάγους

Εκδοση: Apostolopoulos editions / Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κείμενα: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Αποστολόπουλος

Εκδοση: 2007