Οι Φάροι, ο Γιάννης Σκουλάς και το Ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη

Περιοδικό transport, Ιούνιος 2009, τεύχος 254

Παρουσίαση του λευκώματος: Φάροι, φωτίζοντας τη νύχτα