Φάροι, φωτίζοντας τη νύχτα

Περιοδικό Captain, Ιανουάριος 2010, τεύχος 14

Παρουσίαση του λευκώματος Φάροι, φωτίζοντας τη νύχτα