Φάροι, Οδηγοί της Νύχτας στις Ελληνικές Ακτές

κειμενο

Περιοδικό Γαιόραμα, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1999, τεύχος 29

Κείμενο: Γήσης Παπαγεωργίου

Φωτογραφίες: Γιάννης Σκουλάς