Φάροι, φωτίζοντας τη νύχτα

Εκδοτικός οίκος: Χριστάκης

Κείμενα: Ιωάννα Παπαγιάννη, Γιάννης Σκουλάς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Στάθης Ζαλίδης

Εκδοση: 2008

ISBN: 978-960-7086-41-9

Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά

Μετάφραση στα αγγλικά: Geoffrey Cox

Σελίδες 260, φωτογραφίες 213

Εικαστική καταγραφή των 138 Πέτρινων Φάρων και των κτιρίων που λειτούργησαν ως φάροι στις ελληνικές ακτές από το 1822. Παρουσιάζονται όσοι φάροι στέκονται, έστω και ως ερείπια, και οι οποίοι παρείχαν ένα οποιοδήποτε μόνιμο ή περιοδικό κατάλυμα σε φαροφύλακες. Η έκδοση στηρίχτηκε σε μελέτη των αρχείων της Υπηρεσίας Φάρων και φυλλομετρήθηκαν οι Φαροδείκτες, με ιδαίτερη βαρύτητα στους κομβικούς του 1912 και του 1957. Ενα ιδιαίτερο κεφάλαιο αφορά στην ιστορία του κάθε κτίσματος καθώς και στον τρόπο πρόσβασης.