Εστιάζοντας στην Ελλάδα

Εκδοτικός οίκος: Heartmatters

Κείμενα: Βέρα-Μαρία Γαζή, διάφοροι

Καλλιτεχνική επιμέλεια: altsys

Εκδοση: 2004

ISBN: 960-88163-0-0