Ένας τόπος

Επίσημη έκδοση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004

ISBN: 960-6603-32-6